İMAR BARIŞI ARSA VE ARAZİ M2 RAYİÇ DEĞERLERİ

ARSA VE ARAZİ RAYİŞ DEĞERLERİNİ BURADAN İNDİREBİLİR VE NCELEYEBİLİRSİNZ...

İMAR BARIŞI ARSA VE ARAZİ M2 RAYİÇ DEĞERLERİ

ARSA VE ARAZİ RAYİŞ DEĞERLERİNİ BURADAN İNDİREBİLİR VE İNCELEYEBİLİRSİNZ...

1ARAZİ RAYİÇ DEĞERLERİ

2 ARSA RAYİÇ DEĞERLERİ