PÜTÜRGE BELEDİYESİ İHALE İLANI

PÜTÜRGE BELEDİYESİ İHALE İLANI

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) İlçemiz Merkezi 104/1 Ada Parselde bulunan 205 metre kare  kapalı ve 410 metre kare açık alana sahip Belediyemize ait HİKMET TANRI VERDİ Parkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 46. Maddesi açık artırma usulü ile 24.09.2018Pazartesi günü  saat 14:00 da Pütürge Belediyesi Başkanlık odasında ihale yapılarak 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin şartname İdarenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir.

2) İşyerine ait muhammen kira bedeli KDV hariç aylık 641.67 TL dir

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER 

1) ihaleye katılmak istediğine dair Belediye başkanlığımızca yazılmış dilekçe

2) Borcu bulunmadığına dair belge

3) Nüfus Czdanı fotokopisi

4) Yerleşim yeri belgesi 

5) Adli sicil kaydı 

6)Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri İdareden alınmış şartname 

7)Kiraya verilecek taşınmazın mevcut hali ile görüldüğüne ve kabul edildiğine dair belge 

8)Geçici Teminatın Belediyemizin ZİRAAT BANKASI ŞUBESİNDEKİ 33874855 -5006 nolu Hesap numarasına yatırıldığına dair Banka Dekontu