Malatya Büyük Şehir Belediyesi Pütürge Terminal Yapım İşi

Malatya Büyük Şehir Belediyesi Pütürge Terminal Yapım İşi Haberler

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PÜTÜRGE TERMİNAL YAPIM İŞİ 

Malatya Büyükşehir Belediyesi PÜTÜRGE TERMİNSL YAPIM İŞİ BODRUM ,ZEMİN VE NORMAL KATTA bulunan sıhhi ,kalorifer, klima ve havalandırma tesisatının onaylı mimari projesine göre düzenlenmesi işini kapsar.

AÇIKLAMALAR

1) Binanın ısıtma sistemi katı yakıtlı kalorifer kazanı ile yapılacaktır.

2)Bütün imalatların özelliklerini belirten etiketleri üzerine montajları yapılacaktır .

3) Projede eksik bırakılan ve sistemin çalışması için gerekli olan düzeltmeler ve ekipman idareye ek masraf getirilmeden yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4) Proje ve şartnamelerde özellikleri belirten malzemelerden işin kapsamında olan miktar ve yerine kullanılabilir bir malzemeyi İdarenin yazılı onayını alarak monte edecek ve bunun için idareden ilave bir bedel talep etmeyecektir